Romantična umetnost

Thomas Cole | Potovanje življenja, 1842

Pin
Send
Share
Send
Send
Potovanje po življenju - otroštvo (Narodna galerija umetnosti)
Ugledna serija štirih delcev Thomasa Colea sledi potovanju arhetipskega junaka vzdolž »Reka življenja. Samozavestno prevzamejo nadzor nad svojo usodo in se ne zavedajo nevarnosti, ki ga čakajo, pa se potnik drzno trudi doseči zračni grad, ki je značilen za sanje "Mladi in njene želje po slavi in ​​slavi. Ko se potnik približa svojemu cilju, se vedno bolj turbulentni tok odmakne od svojega poteka in ga neusmiljeno prenaša na naslednjo sliko v seriji, kjer bo naravni bes, zli demoni in dvom vase ogrozili njegov obstoj. Cole meni, da lahko samo molitev reši potnika iz temne in tragične usode.
Potovanje življenja - otroštvo, detajl (Narodna galerija umetnosti)
Od nedolžnosti otroštva, do prelivanja mladostne prevelike samozavesti, skozi preizkušnje in preizkušnje srednjih let, do zmagoslavnega odrešenja junaka, se potovanje z življenjem zdi bistveno povezano s krščanskim naukom o smrti in vstajenju. Coleov neustrašen potnik se lahko bere tudi kot poosebljenje Amerike, ki je sama na stopnji razvoja mladostnika. Umetnik je verjetno izdajal grozno opozorilo tistim, ki so bili ujeti v grozovitem iskanju Manifest Destiny: da bi imela nebrzdana širitev na zahod in industrializacijo tragične posledice za človeka in naravo. | © Narodna galerija umetnosti
Potovanje po življenju - mladina (Narodna galerija umetnosti) Potovanje življenja - mladina, podrobnost (Narodna galerija umetnosti) Potovanje življenja - moškost (Narodna galerija umetnosti) Potovanje življenja - moškost, podrobnost (Narodna galerija umetnosti)
"Sono di Tho-mas Cole e si in-ti-to-lano il Viag-gio della vita. […] Rap-pre-sen-tano le quat-tro età dell'uomo: in-fan-zia, gio-vi-nezza, vi-ri-lità e vec-chiaia. V ogni qua-dro c'è una fi-gura in una barca che na-viga su un fiume, gui-data da un an-gelo. Nel primo c'è un bam-bino pic-colo e la barca spunta da una ca-verna buia, il grembo ma-terno. È mat-tino pre-sto e il fiume scorre calmo at-tra-verso una valle idil-liaca piena di fiori. L'angelo è sulla barca, v piedi die-il il bam-bino, e hanno tutti e zaradi le brac-cia tese verso il mondo a cui vanno in-con-tro. V Gio-vi-nezza è mez-zo-giorno e la barca in è-ad-den-trata nella bella valle. Il bam-bino si s tra-sfor-mato v ra-gazzo e sta v piedi, le brac-cia tese verso il fu-turo. L'angelo je prišel na drugo mesto in prišel na mesto. Le nu-vole hanno la forma di un-ca-stello fan-ta-stico, cir-con-dato dal cielo az-zurro. V Vi-ri-lità le ac-que del fiume sono fu-riose, il pae-sag-gio è arido, tutto rocce; il cielo al tra-monto è pieno di nu-vole tem-po-ra-le-sche. Na voljo je tudi čoln, ki je bil pripravljen za večerjo in je bil pripravljen za večerjo v baru s pijačo. L'angelo è lon-tano, da un'apertura fra le nu-vole guarda la barca che kore v avanti. Fa ve-nire in bri-vidi. Nell'ultimo qua-dro la barca en-tra dal lato op-po-sto alla tela. È dif-fi-cile dire che ora sia per-ché il cielo ut tutto scuro, c'è solo un fa-scio di raggi di luce che fil-tra tra i nu-vo-losi. È un'ora in-di-stinta fuori dal tempo. Če želite, da vam je všeč mirno in enormno mare scuro. Nella barca je se-duto un vec-chio e l'angelo vola pro-prio so-pra di lui, in-di-cando il mare e il cielo bui. V lon-ta-nanza c'è un al-tro in-gelo che guarda giù dalle nu-vole. Le mani del vec-chio sono sem-pre giunte, ma non si rie-sce a ca-pire se sta pre-gando o se sta im-plo-rando l'angelo di sal-varla -rosa oscurità". | Pe-ter Ca-me-ron, Un giorno que-sto do-lore ti sarà utile, tra-du-zione di Giu-sep-pina Or-neto, Adel-phi Edi-zioni, Mi-lano 2007, str. 119-121.
Potovanje po življenju - starost (Narodna galerija umetnosti) Potovanje po življenju - starost, podrobnost (Narodna galerija umetnosti)

Poglej si posnetek: Astralno potovanje 1 (Oktober 2022).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send